Elva Metsajooksude sarja üldjuhend 2018

1. Eesmärk

Elva Metsajooksude eesmärgiks on propageerida maastikujooksu osatähtsust liikumisharrastajate igapäevases treeningus ja ühtlasi aidata üles leida huvitavad ja vaheldusrikkad treeningmaastikud Elvas ja Elva lähiümbruses.

2. Korraldaja

Elva Metsajookse korraldab MTÜ Peedu Jooksuselts

3. Kalenderplaan

Osavõistlus Toimumisaeg
Elva Mägede Jooks Elva laulaval 06.05.2018
Vapramäe Jooks Vapramäel 26.05.2018
Elva Järvede Jooks Tartumaa Tervisepordikeskuses 15.07.2018

Iga osavõistluse täpne toimumiskoht ja ajakava täpsustatakse osavõistluse juhendis.

4. Distantsid

Kõik Metsajooksude sarja kuuluvad osavõistlused korraldatakse vastavalt osavõistluse juhendile, mis avalikustatakse hiljemalt 2 nädalat enne konkreetse osavõistluse toimumist.

Kõigi osavõistluste põhidistantsid on 3 – 6km. Noorte distantsid (NM 12 – 18) on 1 – 3km.

Kuna tegemist on maastikujooksudega, mille võistlusrajad asuvad erineva suurusega metsateedel ja  -radadel, siis võib võistlusrajal olla nii juurikaid, kivisid kui kände, mis ei ole looduses tähistatud. Iga osaleja vastutab ise oma ohutuse eest.

5. Vanuseklassid ja tulemuste arvestamine

Võisteldakse 7. vanuseklassis vastavalt sünniaastale

Põhiklass
N21 M21 sünd 1979 – 2000
Noored
N12 M12 sünd 2007 – 2008
N14 M14 sünd 2005 – 2006
N16 M16 sünd 2003 – 2004
N18 M18 sünd 2001 – 2002
Veteranid
N40 M40 sünd 1969 – 1978
N50 M50 sünd 1968 ja vanemad

Koondarvestusse lähevad kõigi 3 osavõistluse tulemused. Arvestust peetakse osavõistluse aegade summeerimisel.

Paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse võistleja osavõistluste diatantside läbimise ajad. Sarja võidab see võistleja, kelle aegade summa on kõige väiksem.

Koondarvestust peetakse ainult põhiklassis (MN21).

Veteranide klassi võistlejad osalevad ka põhiklassi arvestuses.

Ajavõtt toimub elektrooniliselt.

6. Osalemine

Osaleja peab ise tagama piisava ettevalmistuse valitud distantsi läbimiseks. Osavõtt Elva Metsajooksude jooksudest  toimub omal riisikol.

Kõik võistlejad peavad võistlema tema sünniaastast lähtuvas vanuseklassis, põhidistantsile lubatakse võistlejaid, kes on sündinud 2000. aastal või varem ja noortejooksudele võistlejaid, kes on sündinud aastatel 2001 – 2008.

Korraldaja soovitab enne jooksule registreerimist käia tervisekontrollis ning valida endale jooksul jõukohane tempo. Korraldajal on õigus osavõtja rajalt kõrvaldada, kui ta rikub võistluse reegleid, segab teisi võistlejaid või tema tervislik seisund ei luba edasi võistelda.

7. Registreerimine ja osavõtutasud

Kõikidele osavõistlustele ja distantsidele (ka lastejooksudele) toimub eelregistreerimine veebilehel register.sk100.ee

Eelregistreerimine konkreetsele osavõistlusele lõpeb osavõistlusele eelneval reedel kl 14:00. Registreerunuks loetakse peale osavõtutasu laekumist.

Kohapealne registreerimine lõppeb 30 – 60 minutit enne konkreetse jooksu starti. Täpsed kohapealse registreerimise lõppkellaajad sätestatakse konkreetse osavõistluse juhendis.

Eelregistreerimisel on stardimaks ühele osavõistlusele 10 eurot, kohapeal 15 eurot.

Noorteklassides on eelregistreerimise tasu 5 eurot ja kohapeal 10 eurot.

Kohapeal saab tasuda ainult sularahas.

Lastejooksudest on osavõtt tasuta.

Osavõistluse ära jäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või võistleja loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

8. Autasustamine

Osavõistluste võitjaid autasustatakse auhinna ja diplomiga. Osavõistluse põhidistantsi esimesed 100 lõpetajat ja noorteklasside kõik lõpetajad saavad mälestusmedali.

Kokkuvõttes autasustatakse sarja kolme kiiremat meest ja kolme kiiremat naist.

Autasu saaja peab osalema auhinnatseremoonial.

9. Lastejooksud

Laste distantsid (nooremad kui 10 aastased) on 300 – 500m. Laste distantsidel aega ei võeta ja koondarvestust ei peeta. Iga lõpetaja saab üllatuse.

10. Üldinfo

Korraldajatel on õigus kasutada osavõistlustel tehtud fotosid.

Kõik juhendis käsitlemata juhud lahendab korralduskomitee jooksvalt.